[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Mon nogen Stat er tient med Mænd af dette Slags, men jeg mærker, at man nødes til at taale slige Narre i et Rige for ikke ar blive plaget med værre.