[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Naar han har indsniger sig hos en Fa- milie, seer man ham med Scepteret i Haanden (en Tobakspibe eller en Snusdaase og af Man» gel herpaa er Glas Øl eller Brænveviin) at føre et uindskrænket Regimente; ja han svær ved alt det som helligt er, at lader man ikke ham raade, vil hele Familien gaae til grunde.