[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Han forsikrer paa sin Ære, (Man beha- ger at observere, ar han har intet, der fortie- ner dette Navn, uden hvad vore Frueentim- mer af en eller anden Hensigt vil Unde ham.) at han knap herefter tør vove sig ud paa Ga- den om Dagen; thi snart pikker en Jomfrue efter ham, snart raaber en anden, snart sukker den tredie, snart er den fierdes Tienere ham i Hælene, og siger: Monsieur! Monsieur! Fruen ønskede gierne i Aften at see dem ved hendes Kadrillie-Bord.