[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Vilde Den habileste Taskenspillere kappes med ham, om at vise Geskæftighed og Gesvin- dighed i Fingrene, vilde vores Kunstnere unægtelig blive til Skamme og tabe.