[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Hvorledes skulde vel hans Fingre, beslaae- de med ikke ueffen forgyldte Ringe, bleven til et Valsprog iblant vore Fruentimmere, og hvorledes skulde han have faaet Lejlighed til at bedrage Misunderens Øie, ved at indbilde ham, at disse Sølvringe vare af Guld, hvis ikke han havde sin Daase ar takke for disse,velsignede Fordele?