[Martin Brun] Uddrag fra Portrætmaleren: om den Indbildte.

Naar han er i Sældskab med Fruentim- mer, er hans Lemmer underkastede forunderli- ge Vendinger og ofte farlige Stillinger: en ikke alt for erfaren Dokter torde maaskee troe, at han havde en stærk Krampefeber.