[F.C. Scheffer] Uddrag fra Beviser At de saa kaldede Umælende Dyr har større Forstand end Mennesket. Beskrevet ved Tilskueren iblant de Levende TUSSE BIEFFER.

Vort Skrifters Rensere kan et Exempel være, At deres Fædre ei endnu har kundet lære, —De læse tvende Ord af en udkommen Bog,