[F.C. Scheffer] Uddrag fra Beviser At de saa kaldede Umælende Dyr har større Forstand end Mennesket. Beskrevet ved Tilskueren iblant de Levende TUSSE BIEFFER.

blinde dem ved sine Ophævelser, bedrage og prygle dem til. Maaskee at han er af saa- dan en Rang, at han ikke kan heftes. Maa- skee at han ikke er værd at lade hefte. Mue- ligt han forstaaer at spille sin Rolle finere endnu? Kan han ikke indbilde (som Adelsmanden hos Moliaire) et Par rige og forfængelige Borgere, at de kan blive nobilite- rede. Paa denne Regning kan han jo laane Penge; ja vel endog kræve dem som en Rettighed. En Klokker vilde nobiliteres i Norden. En Herre paatog sig at recommendere hans Sag for Fyrsten. Klokkeren be- lønnede ham maaskee forud Med et Par Tusind Dahler. Ministeren beholdt Pengene. Fyr- sten leer over denne Klokkers Stolthed, og den høittænkende Strenge-Trekkere blev decourtertt i sin Løn, til et vist Antal Fattiges Underhold. — Billighed paa Billighed! Intet nedrigt! Klokke-Trekkere maa ikke nobiliteres. Nok at de svømme i Rigdomme og Over- flødighed, saa store, at det er til Skam for det menneskelige Kiøn. Men nu vil jeg