? [Josias Bynch]ECM; [Martin Brun] FORT Uddrag fra Adams Slaabrok, nok saa god som Fortunati Ønske-Hat, funden bag en tyk Busk i den bekiendte Have. Sammendragen og til Trykken befordret af Archituriel, den gamle Adams Sekretær.

4 Fruentimmere, da skulde man have seet nogle smukke Bander af Dug neden under de grøn- ne, de blaa, de røde og de hvide Appetitklokker, men nei; Konen var klogere end saa, hendes første Klæder var en hvid Trøye, sammenvæ- vet af det smukke Tøi: Uskyldighed, der nu ik- ke længer er i Moden, og er Skiørt af den ægte rosenrøde Kulør: Blufærdighed.