? [Josias Bynch]ECM; [Martin Brun] FORT Uddrag fra Adams Slaabrok, nok saa god som Fortunati Ønske-Hat, funden bag en tyk Busk i den bekiendte Have. Sammendragen og til Trykken befordret af Archituriel, den gamle Adams Sekretær.

16 Man kan sende Bud til de Auctionsko- ner, Der vare tilstæde, da Adams Slaabrok blev solgt, igiennemsøge deres Efterladenskab,og udsøge sig hvilket Stykke man vil af Slaa-brokken, som bekommes gratis.