? [Josias Bynch]ECM; [Martin Brun] FORT Uddrag fra Adams Slaabrok, nok saa god som Fortunati Ønske-Hat, funden bag en tyk Busk i den bekiendte Have. Sammendragen og til Trykken befordret af Archituriel, den gamle Adams Sekretær.

Nu begriber jeg lettelig, at mange og ad- skillige gierne, har Hierte til at prøve disse foran- førte Underligheder, som man kan udrette ved Hielp af Adams Slaabrok; og saasom jeg ikke vil beholde disse Rariteter for mig selv, men gierne tiene andre dermed, skal jeg strax herved bekiendtgiøre, hvor man kan bekomme Reli- qvierner eller Restanserne af forbemeldte Adams Slaabrok.