? Uddrag fra En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet ved Professor Babe. den 6.te Junii imodtaget.

Forældre ere saa uagtsomme over deris Børns Velfærd, at de end og betaler vel de, der for- vikler og forvilder dem, i Haab at de daglig tager til i Visdom, Alder og Dyder.