? Uddrag fra En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet ved Professor Babe. den 6.te Junii imodtaget.

Nyheder har giort Folk gandske u- kiendelig baade for dig og mig; men de har frembragt nye Frugtbarheder for min latter og din Graad.