[Martin Brun] Uddrag fra En Skrivelse fra Caroline, Mamaes eneste Datter, til Pastor Fido, hendes Skrifte-Fader. [Den Danske Democrit-Heraclit 1]

Skreven paa Armodsholm, paa Knæet af Lisette, Natten imellem en Dreng eller Pige.