[Martin Brun] Uddrag fra En Skrivelse fra Caroline, Mamaes eneste Datter, til Pastor Fido, hendes Skrifte-Fader. [Den Danske Democrit-Heraclit 1]

men Deres veltænkende og velhavende Vestes meget ydmyge Tiener Saccovacuus