[Martin Brun] Uddrag fra Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

En sagde: skammer I eder ikke, at banke saa sildig paa Præstens Port? (Klok- ken var den Gang 11ve), en anden skreg ud igiennem den lukte Port, som desværre ikke blev aabnet for Budets Forhaabninger: Er det nu Tid paa, at komme til Præsten?