[Martin Brun] Uddrag fra Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

kramentet, maatte høre til sin største Bedrø- velse, hvorledes Eders haardhiertede og slette Underhaveude havde affærdiget dets Bud.