[Martin Brun] Uddrag fra Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Man har forsikret os paa, at et stakkels sygt Menneske, der længtes hiertelig efter een af Eder forleden Nat, for at meddele det Sa-