[Martin Brun] Uddrag fra Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Jeg har kuns bestemt et Ark til denne Materies Afhandling, kan derfor ikke igien- nemgaae alle De Forsømmelser, der løber ind i vore alt for magelige Præsters Handlinger; men da nogle af dem ere saa skændige, at jeg endog undseer mig ved at tænke paa, at de ere til, vil vi afmale dem med de rette Farver: