[Martin Brun] Uddrag fra Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Det vil maaskee have sin Nytte, om vi i Dag undersøger vore Præsters Van- del. Den har længe kommen os fordækt for, og ikke har svaret til Hensigten og Pligterne, det vigtige Siele-Sørger-Embede fører med sig.