? Uddrag fra En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk.

Til et Beviis paa Strudsens Indsigt tillige med sammes uinteresserede Væsen, opgiver Krønikerne et særdeles Exempel; Ved hans Ministerii Tiltrædelse, herskede en almindelig Mangel og dyr Tid; dette havde hans Formænd vildet raade Boed paa, ved at indrette Magasiner af Landets egne Pro- ducter, til den Ende blev hver Land-Fugl udskrevet for en vis Aflevering til Magazinet, paa det deraf i paakommende Mangel kunde skee Assistence. Men den snilde Struds indsaae strax, at saadan Magazins Anleggelse vilde snarere befordre end afskaffe de dyre Priser; thi sagde han, naar det som skal le-