? Uddrag fra En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk.

Imidlertid befandres ved Hoffet en lærd og udi Stats Videnskaberne meget høyt op- lyst og vidtbereyst Struds, men som endnu, fordi hans medfødde Ærlighed ikke tillod ham at smigre for Hoffets Fordrags-Ministre, ey var kommet udi noget anseeligt Embede.