[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Liv og Levnet første gang til Trykken befordret ved Doctor Faust.

Da skal det kiere Brød for intet skienkes den, Som nu det neppe faaer for Bøn og Skillingen.