[Martin Brun] Uddrag fra Forsvars-Skrift for Fanden og Jøderne. Skrevet af Anne Blyetækkers.

Lev længe, Bonde-Ven! vi Friehed har ved dig, Du haver giort vor Stand fuldkommen lykkelig.