[Martin Brun] Uddrag fra Forsvars-Skrift for Fanden og Jøderne. Skrevet af Anne Blyetækkers.

ener en virksom Ungdom med menneskekier- lighed og Viisdom. En elsket Regent, et elsket Folk! Norden bør forvandle sig un- der der saa stor en Styrere. Den erkiendt- lige efterslegt vil sette en nye Tids reg- ning fra Christian den Syvendes Alder.