Uddrag fra Tolv Breve, fra en Bonde til sin Herremand.

Andet Brev.