[Martin Brun] Uddrag fra En splinter nye Samtale imellem Vindues-Ruden og Blyet, til deres Nytte og Fornøyelse som kan læse og tænke.

Du tossede Blye! Sverrig kunde faae noget af Tydskland, Tydskland noget af Fran- kerig, Frankerig noget af Italien, Italien no-