[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

9 førend i de stille Grave, er min naturlige Mu- sik ikkun spildt og forloren for Eders Ører, der laaner deres Agtpaagivenhed heller til Klangen af et skrøbeligt Viinglas, end til Nattergalens opmuntrende Stemme. Farvel! Smagfug- le! Landmandens møjsommelige Liv venter paa mine trøstende Toner.