[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Men hvor er Eders Paradiis? Forloren — Eders Lyksalighed? Forsvunden — Eders Viisdom? Fortæret i Hevnens almægtige Flammer. Eders hinkende Sønner og Døttre slæbes omkring blant Elendig- hedens hvasse Torne, forrevne, forvovne, for- vendte. Viisdommens Fakler ere slnkkede, Letsindigheds Blæst foer over dem, og nu leves og lides i et tyk Mørke, hvor Uroers buldren- de Torden mødes med Forfængeligheds skim- rende Lynet.