[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Det var disses merkværdige Forældre, der i hiin af Almagten planted Have fik en fornuftig og udødelig Aand, en fri Villie til