[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

len taber sine uværdige Tilhørere af Sigte, giør nogle Anmerkninger og Løb paa sit Instrument, og falder ind med sin Afskeds-Sang: