[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Og faaer min Solo ret udbragt,@Blant Mine smaa og spæde Sangerinder.