[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Yndige Græs! du som voxte før Na- turen til Ære, skal nu vanæres.