[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Navnet er ikke mit, men Erfarenhedens. Neppe fik man Øye paa det matte Skin af de første Lamper, førend man giorde sin Plan, først at giøre en Vending frem og tilbage i Lampe-Kredsen, førend noget videre kunde foretages.