[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Nu slog Klokken, og at bie længer hiem- me, vilde maaskee skille Helvede ved en dobbelt Glæde, og eder begge ved en Lyst, hvis Ad- Mindelser ansporede Eder til, ikke at spilde Ti- din med at høre paa Eftertankens Overtalelser til at afstaae et overilet Forsæt og paa De an- gestfulde Forvarseler for Usskyldighedens Død og Dydens Tab.