[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

13 Aasyn og det moderlige Huus, var Veyen til at naae dine Hensigter.