[Martin Brun ?] HLS Uddrag fra Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Det er Dem ikke ubekiendt, Smukke! hvor gierne jeg opholdt mig i disse lykke Buskaser; men Roe er mit Element; der lærte Erfarenhed Dem.