[Martin Brun] Uddrag fra Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

Thi hun har forladt sin Ungdoms Herre, og forglemt sin Guds Pagt.