[Martin Brun] Uddrag fra Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

Frie dig fra en fremmet Qvinde, fra en Ubekiendt, som giør sine Ord slette.