[Martin Brun] Uddrag fra Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

Gid den evige Forsyn maa faae Lov til at oplyse os og befæste os ved sin naa- de! gid den faae Frihed til at vise os Veien til Hellighed! og vi faae Mod til at vandre paa den.