[Martin Brun] Uddrag fra Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

bre end nok. (Fornøie dig altsaa aldrig med Skiøgen, thi det er meget for meget.