[Martin Brun] Uddrag fra Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

Lad dine Forkastninger blive dine Bestillingers Timer, at du ikke bliver til dine For- lystningers Træl; naar du gaaer op paa Bier- ge, lad dine Tienere blive igien i Dalen, naar