[Martin Brun] Uddrag fra Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

Kongens Velbehagelighed er til en klog Tiener, men hans Grumhed er over den som beskiemmer.