[Martin Brun] Uddrag fra Et sælsomt og græsseligt Qvinde-Spøgelse, seet og observeret ved adskillige Leiligheder og paa adskillige Steder her i Kiøbenhavn og i nogle Egne her i Nærheden, af nogle philosophiske Skildvagter. Sammenskreven til Skræk og Advarsel for alle, og til Forbedring for nogle af den politiske Speider.

" de, og hele Klynger og Knipper af Bo" lere og Horer. Lad Dannemark komme " frem og sige: at den har brugt den lang ” varige velsignede Fred, ” (hvilken Fred