[Martin Brun] Uddrag fra Et sælsomt og græsseligt Qvinde-Spøgelse, seet og observeret ved adskillige Leiligheder og paa adskillige Steder her i Kiøbenhavn og i nogle Egne her i Nærheden, af nogle philosophiske Skildvagter. Sammenskreven til Skræk og Advarsel for alle, og til Forbedring for nogle af den politiske Speider.

* salige Fordom, at naar et Land har Fred " og rolige Dage, da er Landet lyksalig. " O! mavre Lyksalighed! hvor har du nar- " ret de eenfoldige Danske! et Land, som