Uddrag fra Socratis Aand, tilligemed en Recept, hvorved enhver ukysk Kone, skal nødes til at elske sin egen Mand og ingen anden.

Jeg nægter ikke, at der var ingen be- qvemmere Tid, hvor vore Mænd kunde vise sig Socrater, endnu, da vore Koner har faaet