? Uddrag fra En Trøst for de Danske Skrivere. Frygt Gud, Ær Kongen og Elsk Fædrenelandet.

Et Skrift af samme Slags Tænkemaade, De Danske Skriveres ulyksalige Skiebne, har foranlediget efterfølgende Tanker.