? Uddrag fra Betænkninger over Efterretningen om Professorernes Løn ved Kiøbenhavns Universitet, indført i Adresse-Contoirs Efterretningerne No. 156.

cus, en Physicus, en Chymist og No- turalist maa gjøre visse bestandige Ind-