? Uddrag fra Betænkninger over Efterretningen om Professorernes Løn ved Kiøbenhavns Universitet, indført i Adresse-Contoirs Efterretningerne No. 156.

13) "Distributsen, som Qvæstor indkasserer og uddeeler, bestaaer fornemmelig af