? Uddrag fra Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

I Mathematiken, en Prof. som skulle læse en Time over Mathesi pura, en Time over Mathesi applicata og en Time over Mekaniken. Han skulle have 700 Rdlr. aarlig, og to Rdlr. for hvert af sine Collegier.